Το Πτυχίο και οι επίσημοι τίτλοι/πιστοποιητικά που χορηγούνται στους απόφοιτους του CITY College / Πανεπιστημίου του Sheffield
Κολέγιο CITY College
Main Campus, Thessaloniki, Greece

Το Πτυχίο και οι επίσημοι τίτλοι/πιστοποιητικά που χορηγούνται στους απόφοιτους του CITY College / Πανεπιστημίου του Sheffield

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους στα ακαδημαϊκά προγράμματα που προσφέρει το CITY College (BA, BSc, MA, MSc, MBA), οι απόφοιτοι αποκτούν τους ακόλουθους τίτλους και πιστοποιητικά:

 

Επίπεδο Προσόντων

Σύμφωνα με τo Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων, το επίπεδο προσόντων που αντιστοιχεί στα ακαδημαϊκά προγράμματα που προσφέρει το CITY College είναι: επίπεδο 6 για τα πτυχιακά προγράμματα (ΒΑ) και επίπεδο 7 για τα μεταπτυχιακά προγράμματα (ΜΑ, MSc, MBA).

Τα πτυχία που απονέμονται τους αποφοίτους του CITY, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους αντιστοιχούν στα παραπάνω επίπεδα προσόντων.

 

 

 

Το Πτυχίο του Πανεπιστημίου του Sheffield

Οι απόφοιτοι του CITY College αποκτούν το πτυχίο του Πανεπιστημίου του Sheffield.

Οι τίτλοι σπουδών απονέμονται απευθείας από το Πανεπιστήμιο του Sheffield. Είναι ακριβώς οι ίδιοι τίτλοι σπουδών που απονέμονται στους φοιτητές που φοίτησαν στην Μεγάλη Βρετανία και αποδίδουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα στην Μεγάλη Βρετανία.

Πτυχία του Πανεπιστημίου του Sheffield που απονεμήθηκαν σε φοιτητές του CITY College

Bachelor of Science degree Master of Science degree Master of Business Administration degree

Doctor of Philosophy degree

 

 

Συμπλήρωμα Διπλώματος (Diploma Supplement)

Το Συμπλήρωμα Διπλώματος είναι ένα νέο πιστοποιητικό που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της UNESCO/CEPES, οι οποίοι ορίζουν και τη μορφή του. Σκοπός αυτού του συμπληρωματικού πιστοποιητικού είναι η παροχή επαρκών στοιχείων ώστε να διασφαλίζεται η ‘διαφάνεια’ και η σωστή αναγνώριση των ακαδημαϊκών κι επαγγελματικών προσόντων.

Το Συμπλήρωμα Διπλώματος χορηγείται στους φοιτητές του CITY College από το Πανεπιστήμιο του Sheffield και περιλαμβάνει τις ακόλουθες χρήσιμες πληροφορίες προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο:

  • Το Συμπλήρωμα Διπλώματος πιστοποιεί ότι οι απόφοιτοι του CITY College πληρούν τους τρεις όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αναγνώριση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δικαιωμάτων.
  • Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα που προσφέρει το CITY College έχουν επίσημη πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο του Sheffield.
  • O επίσημος τίτλος σπουδών που απονέμεται είναι ο ίδιος με αυτόν που λαμβάνει ο φοιτητής που πραγματοποιεί τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Sheffield στη Μεγάλη Βρετανία και αποδίδει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα στην Μεγάλη Βρετανία.
  • Τα επίπεδα προσόντων των ακαδημαϊκών προγραμμάτων του CITY College ορίζονται ως εξής:
    • Επίπεδο προσόντων 6 για τα πτυχιακά προγράμματα (Βachelor’s)
    • Επίπεδο προσόντων 7 για τα μεταπτυχιακά προγράμματα (Master’s)

Οι φοιτητές που θα αποφοιτήσουν το 2010 θα λάβουν το Συμπλήρωμα Διπλώματος. Οι απόφοιτοι των προηγούμενων ετών μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κολλέγιο για να αιτηθούν τη χορήγησή του.

Δείγματα από Συμπληρώματα Διπλώματος που χορηγήθηκαν σε αποφοίτους του CITY College από το Πανεπιστήμιο του Sheffield

Bachelor of Science diploma Master of Science diploma

 

Διάγραμμα και περιγραφή των τίτλων Ανώτατης Εκπαίδευσης στη Μεγ. Βρετανία, την Ουαλία και την Βόρεια Ιρλανδία

Διάγραμμα των τίτλων Ανώτατης Εκπαίδευσης στη Μεγ. Βρετανία, την Ουαλία και την Βόρεια Ιρλανδία Περιγραφή της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη Μεγ. Βρετανία, την Ουαλία και την Βόρεια Ιρλανδία

 

 

To Πιστοποιητικό του UK ENIC

Τα πτυχία του Πανεπιστημίου του Sheffield που απονέμονται τους φοιτητές του CITY College είναι αναγνωρισμένα από τον επίσημο βρετανικό φορέα αναγνώρισης πτυχίων, το UK ENIC (αντίστοιχο βρετανικό ΔΟΑΤΑΠ, πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

Ο UK ENIC (UK National Information Centre) είναι ο επίσημος εθνικός φορέας της Μεγάλης Βρετανίας, αρμόδιος για την αναγνώριση των ακαδημαϊκών κι επαγγελματικών δικαιωμάτων στους κατόχους πτυχίων των βρετανικών πανεπιστημίων (www.enic.org.uk).

Ο UK ENIC πιστοποιεί ότι οι φοιτητές του CITY College που απέκτησαν το πτυχίο του Πανεπιστημίου του Sheffield, έχουν τα ίδια ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα με όλους τους κατόχους αντίστοιχων τίτλων σπουδών από το βρετανικό πανεπιστήμιο.

Πιστοποιητικά του UK NARIC που παρέλαβαν απόφοιτοι του CITY College

UK NARIC certificate

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Τηλ: 0030 2310 536544, 528450
Email: acadreg@citycollege.sheffield.eu

 

back
Accreditation and Recognition by:
Change your Cookies Preferences